skip to Main Content

– Bács-Kiskun és Békés megye –

Mindennapi életük, iskolai tanóráik, érzéseik, érdeklődési körük versbe szedése hozza közelebb az irodalmat a különféle súlyosságú értelmi fogyatékkal élő gyerekekhez. A zenés- mesés, szerepjátékos rendhagyó irodalomórákat Papp-Für János, Papp Attila és Ványai-Für Anita Bács-Kiskun és Békés megyében tartotta.

 Az alábbiakban ismertetjük az intézmények által küldött szakmai- és élménybeszámolókat.

Rendhagyó irodalom óra a készségfejlesztő szakiskolásoknak.

Ezen az órán a fiataljaink felfrissítették a tudásukat az írókról, költőkről. Megtanulták, hogy mit nevezünk rímnek, sőt óra végére azt is, hogy hogyan is éli mindennapjait ma egy költő.

A kérdések a gyerekek tudásszintjének megfelelőek voltak, nagyon ügyesen válaszolgattak is.

Ezek után beszálltunk a rímfaragásba és vicces találós kérdésekre mondtunk állatnévrímet. A gitárral kísért közös éneklés mindig nagy sikert arat.

Összességében egy nagyon érdekes és szórakoztató órán vehettünk részt, ahol remek hangulatban újat is tanulhattunk, zenéltünk és egy kicsit költőnek is érezhettük magunkat a végére.

Rendhagyó magyar óra

Kecskemét

(tanulásban akadályozott felső tagozat)

Tanulóink rendhagyó irodalomórán vettek részt. Az órán megismerkedhettek egy kortárs költővel, illetve az általa írt versekkel. Az óra első felében szabad beszélgetés formájában a vers fogalmával, a nyelv változásának okaival és módozataival, a versek formájának régi és mai követelményeivel, a rím fogalmával, a modern nyelvhasználat jellegzetességeivel ismerkedhettek. Külön kitértek az internet szerepére a nyelv változásában, illetve a kortárs költők szerepével abban, hogy miként találhatják meg a kapcsolatot a fiatal generációkkal. A beszélgetés tanulóinkat nagyon érdekelte, figyelmüket lekötötte, szívesen hozzászóltak, hozzászólásaik a feltett kérdéseknek megfelelőek voltak. Az előadók a gyerekek számára érthető és érdekes módon közvetítették, az általuk átadott ismereteket.

Az óra második felében, tanulóink meghallgathattak néhány költeményt. Ezeket a költeményeket részben felolvasás, részben zenei kíséret és közös ének formájában ismerhették meg. A költemények tartalmazták a mai fiatalok által használt szófordulatokat, mindamellet, hogy humorosak is voltak. Tanulóinkat az előadás módozata magával ragadta, szívesen vettek rész a közös éneklésben. Azon felül, hogy hasznos és értékes ismeretekhez jutottak, jó hangulatban töltötték el az órát, mely az óra végeztével is érezhető volt rajtuk.Összességében az óra eredményesen zajlott, tanulóink viselkedése megfelelő volt, hozzászólásaikkal segítették az óra eredményességét. Az előadók tanulóink igényeihez alkalmazkodtak, könnyen megtalálták velük a megfelelő hangot.

Rendhagyó irodalom óra

 Kiskőrös

 Várakozással telve indultunk a tornaterembe, ahol ez az esemény megrendezésre került. Az alsó tagozat osztályait egy 3 főből álló, mosolygós kis csapat fogadta. Rövid bemutatkozásukat vidám rímfaragás követte. A gyerekek lelkesen gondolkodtak, hogy a vicces kis mondatok végére vajon melyik szó lesz majd a legmegfelelőbb.Miután megszülettek az állatokról szóló mókás verssorok, zenés keretbe ágyaztuk a közös alkotásunkat. Minden gyerek arcáról az önfeledt öröm és boldogság tükröződött. A padokon lelkes és hangosan éneklő gyerekek észrevétlenül nyertek betekintést az irodalmi alkotások rejtelmeibe. Ezt követően egy gyermeki karaktereket megjelenítő verset ismerhettünk meg. Ehhez is próbáltunk társítani egy egyszerűbb dallamot, majd a különböző jellemvonásokat magukénak érző gyerekek a közönség soraiból kiemelkedve a kis együtteshez csatlakozhattak egy rövid időre.

Örülünk, hogy ilyen értékes és emlékezetes előadás részesei lehettünk.

Rendhagyó irodalom óra

 Baja

                 Értelmileg akadályozott gyermekek – alsó tagozata

 Az irodalom óra közös éneklésből és közben egy kis beszélgetésből állt.Az előadók gyorsan alkalmazkodtak az értelmileg akadályozott gyermekek értelmi szintjéhez. Ezért állatos verseket énekeltek, gitárral kísérve, a gyermekeket is közös éneklésre bíztatva.Az óra közvetlen formában, a gyermekekhez közel ülve, családias hangulatban zajlott.Úgy oldották meg a feltett kérdéseket, hogy a gyermekeknek sikerélménye legyen és vidám hangulatban interaktívan vegyenek részt a foglalkozáson.  A gyermekek lelkivilágához közel álló állatokról szóló találós kérdéseket énekeltek. A kis versek rövidek voltak, ezért a beszélő gyermekek is el tudták énekelni.

 

 

 Rendhagyó irodalom óra

Kiskunfélegyháza

 

                                          Értelmileg akadályozott gyermekek – felső tagozata

Köszönjük ezt a kellemes, hangulatos irodalmi, zenei élményt!A tanulók jól érezték magukat, aktívan részt vettek a közös éneklésben. Amennyibe SNI tanulóknak adnak elő, javaslom, legyen kevesebb az összekötő szöveg és még több a közös verselés, éneklés. Az aktív és tartós figyelmet, a fegyelmet ezzel tudják felkelteni és megtartani.Munkájukhoz további sikereket és új élményeket kívánunk, melyek inspirálólag hatnak irodalmi és zenei munkájukhoz!

Rendhagyó irodalom óra

Békéscsaba

                          Tanulásban akadályozott gyermekek – alsó tagozat

Nagy örömmel vettünk részt a rendhagyó zenés irodalom órán. A gyerekeknek és a felnőtteknek is csodás élményben volt részük. Az új ismeretek nyújtását, valamint a begyakoroltatást is játékosan, gyakorlatiasan, zenével, énekkel ötvözve valósították meg az előadók. Egy-egy játékos feladatnál a lelkes, folyamatosan szerepelni vágyó kis gyerkőcök közül szinte alig tudtak választani a foglalkozást vezetők. A játék, a zene és az ének nyelvezete közel áll tanulóinkhoz, így jobban kifejezhették érzéseiket, gondolataikat. Mindez által bővült szókincsük, gyakorolhatták a már eddig tanultakat, feloldódtak gátlásaik, nyitottabbá váltak, szociabilitásuk fejlődött.Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk a foglalkozáson. Amennyiben lehetőség adódik, örömmel vennénk, ha több alkalommal is ellátogatnának Iskolánkba.További munkájukhoz sok sikert és milliónyi örömteli boldog kis gyermekarcot kívánunk!

Rendhagyó irodalom óra

Békés

              Tanulásban akadályozott gyermekek – felső tagozat

Hálás szívvel köszönjük a kedves előadást. A gyerekek és mi felnőttek egyaránt élveztük. Köszönjük, hogy üde színfoltot csempésztek a szürke hétköznapjainkba. Remek volt a dalválasztás, a gyerekek kérték is, hogy keressük meg az interneten és hallgassuk meg újra az énekeket. Ezúton kérni is szeretném, hogy amennyiben a gyerekekről szóló dal az interneten megtalálható, kérem, szíveskedjenek a linket hozzá megadni. Szívesen meghallgatnánk!Úgy gondolom valamennyiünk nevében kijelenthetem, hogy szívesen vennénk, ha máskor is megörvendeztetnének bennünket versekkel, mesékkel, dalokkal. Köszönjük azt a kellemes egy órahosszát, melyet szereztek nekünk. És ismét várjuk Önöket!

Rendhagyó irodalom óra

Gyula

(tanulásban akadályozott alsó tagozat)

Nagy várakozás előzte meg a programot, hiszen mindig sok izgalmat rejt magában az, ha a gyermekek a tanórai keretekből kilépve, más módon tanulhatnak és szerezhetnek tapasztalatot. Az előadók bemutatkozását követően a játékos kérdések egyfajta bevezetésként szolgáltak, melyek nagy sikert arattak a gyermekek körében, mivel tanulóinknál is nagyon fontos az órára való ráhangolódás, hisz az óra további részében az ismeret átadása csak akkor lesz hatékony, ha már az óra elején megnyerjük a gyermekek figyelmét és felkeltjük az érdeklődésüket. A rendhagyó óra a találós kérdésekkel folytatódott, melyben a rövid sorok rímelését kellett észrevenniük a gyermekeknek. A kérdések teljes mértékben a gyermekek tudásszintjéhez igazodtak és pedagógusként nagyon felemelő látvány volt, ahogy a tanulók szemmel láthatóan gondolkodtak a megfejtésen, amely során egy kisebb versenyhelyzet alakult ki, hogy vajon melyik társ lesz az, aki előbb fejti meg a kérdést. A megfejtésekkel együtt kialakult rímek ismétlése, nem csak kiváló szókincsbővítő hatású volt, hanem segítette az egyenletes lüktetés ütemének gyakorlását is. Az óra tetőpontja a közös éneklés volt, amelyről bátran állíthatom, hogy minden gyermek és pedagógus tetszését elnyerte, hiszen a közös éneklés, a hangszerek által keltett vidám hangulat a nap további részére is hatással volt.

Rendhagyó irodalom óra

Szarvas

A gyermekek az óra elteltével is szívesen idézték fel a megtanult sorokat, szünetekben a társaikkal együtt énekelve ismételgették a refrént, ezért azt gondolom, hogy az óra teljes mértékben elérte a célját.A játékos bemutatkozást a rímekkel és a ritmussal való ismerkedés követte. A kezdeti bizonytalanságot hamar felváltotta az együttműködés. Örömmel és óriási sikerélménnyel válaszoltak a találós kérdésekre. Ezt követte a közös éneklés. A refréntanulás mindenki számára könnyen ment és önfeledten kapcsolódott be a közös éneklésbe. Felemelő érzés volt a kerekesszékben ülő tanítványunkat látni, amint tapssal kíséri a dalokat. Képességeihez mérten mindenki igyekezett bekapcsolódni a programba. A hangszerek is felkeltették a tanulók érdeklődését és néhányan szívesen meg is szólaltatták volna azokat. A József Attila vers közös éneklése előtt itt is jól szórakoztak a rejtvényekkel a fiatalok. A nagyobbak igényeit és képességeit figyelembe véve itt egy szerepjáték zárta a foglalkozást. A gyerekek örömmel vették részt a feladatokban.

Rendhagyó irodalom óra

Orosháza

Kedves János!

A gyerekek és kollégáim nevében szeretném újból megköszönni a nagyszerű és mindannyiunk számára élvezetes rendhagyó irodalom órát !

Küldök néhány fotót mellékletben !

Nagyon örülünk, hogy megismerhettünk, reméljük még ellátogatsz a közeljövőben hozzánk!

Üdvözöllek.

Köszönjük a minisztérium támogatását, hogy megvalósulhatott a rendezvény. Számítunk és várjuk a következő kezdeményezéseket, amelyek figyelembe veszik az értelmileg akadályozott tanulók képességeit.

Back To Top